Gödeke Henriksson Fincke

How are you related to Gödeke Henriksson Fincke?

Connect to the World Family Tree to find out

Gödeke Henriksson Fincke's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Gödeke Henriksson Fincke

Birthdate:
Birthplace: Finland
Death: before 1467
Immediate Family:

Son of Henrik Fincke and Metta Gödekesdotter Fincke
Husband of Katarina Nilsdotter Tavast
Father of Anna Gödekesdotter Fincke; Margareta Gödekesdotter Fincke; Johanna Gödekesdotter Fincke; Elin Gödekesdotter Fincke and Elseby Gödekesdotter Fincke

Occupation: Väpnare, ritari, nimismies Turussa, Omisti Poikon ja Villiaisten tilat Rymättylä, Jordägare i Rimito socken, Knight
Managed by: Reijo Mitro Savola, Geni Curator
Last Updated:

About Gödeke Henriksson Fincke

Maanomistaja. Omisti Poikon ja Viljaisten tilat Rymättylässä.

Jordägare. Ägde Poikko och Villiais i Rimito socken, Finland.

Landowner. Owned Poikko and Viljainen in Rymättylä, Finland.


Fincke- suku polveutuu äidin puolelta eräästä Finckestä, joka mainitaan Suomessa 1370-1385. Drotsi Bo Jonssonin (Grip) palvelija sai isännältään 1381 rälssin tiloihinsa Turun hiippakunnassa. Hän on luultavasti se ”gamble Gödeke Fincke”, joka kuningatar Margaretalta ja kuningas Erikiltä sai Helgån kuninkaankartanon Pernajan pitäjässä Varsinais-Suomessa pantiksi antamastaan lainasta.

"Vanhalla" Gödeke Finckellä oli vain tyttäriä. Yksi heistä oli tytär, jonka poika oli Per Nilsson till Laukko. Toinen tytär Metta meni naimisiin erään Henrikin kanssa. Gödeke Fincke oli heidän poikansa. Hänet mainitaan 1439-1447 ja hän kuoli ennen 1467. Hänen puolisonsa oli Katarina Nilsdotter (Tavast) ja heillä oli poika Jeppe Fincken (mainittu 1440-1459) lisäksi neljä tytärtä. Yksi tyttäristä, Anna, oli naimisissa Sten Henrikssonin (Renhuvud) kanssa.

"Vanhan" Gödeke Fincken yksi tytär meni naimisiin Nils Jönsson Rengonpoikan kanssa. (Rengonpoika ei ole patronyymi vaan sukunimi.) Nils oli Jöns (Larsson) Rengonpoikan poika. Jöns Larsson tai Jöns Rengonpoika mainitaan ensimmäistä kertaa niiden Turun porvareiden joukossa, jotka 1415 kärsivät vahinkoja novgorodilaisten ryöstöistä. Hän meni naimisiin Johanna Bengtsdotterin kanssa. Johanna oli valtaneuvos Bengt Lydekessonin (Djäkn, Lydekenpoikien suku) tytär.

Nilsin poika Gödeke (Nilsson) otti äidinsä nimen ja kutsui itseään nimellä Gödeke Fincke. Hänet mainitaan 1490-1518. Hänen poikiaan olivat linnanherra Gustav Fincke ja valtaneuvos Jöran Fincke.


Fincke, släkter

Band 16 (1964-1966), sida 29. Biografi 1 Den äldsta ätten F härstammar möjligen från den Fincke, »discretus vir», som 21 maj 1370 sigillerade Åboborgaren Hennikinus Nærffves och hans hustrus gåvobrev och som tydligen såsom frände gav sitt samtycke till gåvan. Troligen samme F beseglade 1375 Bengt Galnes försäljning av Alasjo-ki i Virmo sn (Eg Finl) till Olof Jönsson (Tavast) och kvitterade 1385 köpeskillingen, som han uppburit av köparen. Slutligen kan denne F synbarligen identifieras med drotsen Bo Jonssons (Grip) sven F, som 1381 av sin herre fick frälse på sina gods i Åbo biskopsdöme. Man har, troligen med rätta, antagit, att han är densamme som »gamle Gödeke Fincke», som av drottning Margareta och konung Erik i pant mottagit Helga kungsgård.

2 Gamle Gödeke F synes endast ha haft döttrar. En dotter var mor till Per Nilsson till Laukko i Bjemå sn (Eg Finl). En annan, Metta, var gift med en Henrik och hade sonen Gödeke (Henriksson) F (nämnd 1439—47; var död före 1467). Han ägde tydligen Poiko i Rimito (Eg Finl) och genom hustrun Katarina Nilsdotter (Tavast) Viljas i samma socken. Makarna hade en son Jeppe F, som namnes 1440—59, och fyra döttrar. Av dem var Anna gift med Sten Henriksson (Renhuvud; jfr släktart Finne).

3 En annan av döttrarna (Johanna?) äktade Nils Jönsson Rengonpoika. Man har tidigare trott, att Rengonpoika var ett patronymikon, medan det i verkligheten var ett släktnamn. Nils var son av Jöns Rengonpoika — eller Jöns Larsson — (nämnd 1415 —26, 1436), som äktat Johanna Bengtsdotter, dotter av Bengt Lydekesson (Djäkn; bd 11, s 315). Hon blev omgift först med Henrik Görtzhagen (nämnes 1427—49) i dennes andra gifte, sedan med Henrik Tavast (namnes 1453—74).

Nils Jönsson Rengonpoikas son, Gödeke Fincke, oftast kallad Gödeke Nilsson (nämnes 1490—1518), tog mödernesläktens namn. Med Margareta Gustavsdotter (Slätte) hade han bl a sönerna ståthållaren Gustav F (F 1) och riksrådet Jöran F (F 2). Av Gustav F:s barn spelade Gödik F (F 3) en framträdande roll som ståthållare på Nyslott. Brodern, ståthållaren (1592—99) på Tavastehus Sten F, var ivrig anhängare av Sigismund och avrättades på hertig Karls befallning i Åbo 1599. Även andra personer med namnet F nämns i Finland, men släktskapen till Rengonpoika-släkten är oviss.

Yngsta ätten F utdog på manssidan med Gödik (Gustavsson) F. Dennes dotter, Margareta Gödiksdotter F (d. 1646) äktade fältmarskalken Evert Horn af Kanckas. De är begravda i Åbo domkyrka, där ett ståtligt gravmonument jämte epitafium finnes i Tavastska koret.

Författare

Eric Anthoni

Källor och litteratur

Källor o litt: Skoklostersaml I: 57 Fol, Genealogica 62, RA; Förbrutna gods akter 182, KA. — FMU 1—8 (1910—35); ÅboSvB (1890). — E Anthoni, Finckeätternas äldsta släktled (FHT 1951); dens, Måns Nilssons till Ahtis släktförbindelser (ibid 1957); dens, Frälsemän o frälsegods på Åland under medeltiden (ibid 1959); F Holmén, Den medeltida frälsesläkten Tavast i Finland, 1 (ibid 1945); dens, Olaus Magni, Magnus Tavasts »nepos» (ibid 1947) ; C A Gottlund, Otawa, 1 (1828); A Oja, Rengonpoikasuku (HAik (1945): Ramsay (1909—16).

[https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14129]

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Fincke_%C3%A4ldre_%C3%A4tten


SDHK-nr: 23869

Utfärdat: 14410710, Kalmar Innehåll: Biskop Magnus i Åbo och riksföreståndaren Karl Knutsson tillförsäkrar Gödike Finckes arvingar återbetalning före den 11 november av de penningar som drottning Margareta och kung Erik till Fincke pantsatt Helgå kronogods i Bjerno socken för.


SDHK-nr: 23870

Utfärdat: 14410710, Kalmar Innehåll: Rikets råd uppmanar Gödeke Fincke, Peter Nilsson och deras medarvingar att till birgittinklostret i Åbo stift avstå Helgå gård i Bjerno, vilken de innehaft som pant, samt lovar, att de före nästkommande 11 november skall återfå pantesumman.


Axel Kurck (Korck) G 1) efter 80 men före 82 m Karin Boije, ringn 6 okt 19 i Åbo domkyrka, dtr till lagmannen Nils B (bd 5) o Brita Kristersdtr (Horn); 2) 23 jan 21 m Kristina Hansdtr, levde ännu 32, dtr till ståthållaren Hans Björnsson (Lepasätten) o Karin Henriksdtr (Horn) o tidigare g m ståthållaren '"Gödik Fincke"' (d 17; bd 16).ref: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11874