Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]

How are you related to Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]?

Connect to the World Family Tree to find out

Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]

Hebrew: רבי חיים האלברשטאם (הלברשטאם), דברי חיים - האדמו"ר מצאנז
Also Known As: "הדברי חיים"
Birthdate:
Birthplace: Tarnogrod, Poland
Death: April 19, 1876 (78)
Nowy Sącz (Sanz), Poland (then Austro Hungary Empire) (כה ניסן)
Place of Burial: Nowy Sącz, Poland
Immediate Family:

Son of Rabbi Arye Leibish Halberstam, ABD Tarnogrod and Miriam Halberstam
Husband of Rivkah Halberstam, Divrei Haim 4th wife; Rachel Feige Halberstam [Divrei Chaim 1st wife]; (name unknown) (younger sister of Rachel Feige) Halberstam, [Divrei Chaim 2nd wife] and Rachel Dvora Halberstam [Divrei Chaim 3rd wife]
Father of Reitze Twerski, (ch#1); Miriam Ungar (Halberstam ch.#2); Yuta Baron (Halberstam ch.#3); Yechezkel Shraga Halberstam, [Shinever] (ch#4); David Halberstam, [Kshanover] (ch#5) and 10 others
Brother of R' Avigdor Halberstam, Admur Dukla; R' Moses Joseph Halberstam, A.B.D. Sborow (Galicia); Yita (Itish) Nebenzahl and Wife of R' Josef Babad

Occupation: Rebe of Sanz, Founder of the Halberstam-Sanz Hassidic Dynasties, Divrei Chaim of Sanz, Rabbi, Rav of Sanz, Hadivrei Chaim, was Rav in Ridnick first, Rebbe, Rov, and Av Beis Din of Tsanz, אדמו"ר, Grand Rabbi of Sanz
תאריך פטירה:: כ"ה ניסן ה'תרל"ו
Managed by: Yigal Burstein
Last Updated:

About Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]

The Sanz Hasidic dynasty was founded by Rabbi Chaim Halberstam (1797-1876) Rabbi of Nowy Sącz (Sanz, Yiddish: צאנז Tsanz), author of "Divrei Chaim" and a son-in-law of Rabbi Boruch Frankel Teomim (1760-1828), Rabbi of Lipník nad Bečvou (Yiddish:לייפניק Leipnik), author of Boruch Taam.

R'Chaim, the Rebbe of Sanz, is also known as "the Divrei Chaim" (after his magnum opus on halakha by that name) who was antecedent to several Chassidic dynasties.

The Sanz Hassidim have a Yichus document showing how they are descended via the Maharal of Prague from R. Yoseph I of Rome and then back to King David.

His wives:

(1) Rachel Feige FRANKEL-TEOMIM and they had eight children (the 1st 1, was Rabbi Ezekial Shraga HALBERSTAM (1813-1896), Rebbe of Shineva).

(2) his 2nd wife was his first wife's sister ??? FRANKEL-TEOMIM. No children.

(3) his third wife Rachel UNGER and they had six children.

(4) his fourth wife was Rivkah . No children.


משפחתו

רבי חיים נישא כאמור ארבע פעמים, נשותיו היו הרבניות: רחל פֵיגָא, אחותה של רחל פֵיגָא, רעכיל דבורה, ורבקה. חמשת בניו הגדולים ושלוש בנותיו הגדולות היו מזיווג ראשון. השאר מזיווג שלישי.

בנו הגדול, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובא. משושלתו יצאה חסידות סטרופקוב, וציעשׁנוֹב.

רבי מרדכי דב טברסקי מייסד חסידות הורניסטייפול. בעלה של רייצא. בתו רֵייצָא, היתה השניה בערך

בנו השלישי בערך, היה רבי דוד הלברשטאם, מייסד חסידות קשאנוב.

בנו הרביעי בערך, רבי מאיר נתן הלברשטאם, (אביו של רבי שלמה הלברשטאם מייסד חסידות באבוב).

בנו הרביעי, רבי אהרון הלברשטאם, ממלא מקומו ברבנות צאנז. משושלתו יצאה חסידות גריבּוב.

בנו החמישי, רבי ברוך הלברשטאם מרודניק, מייסד חסידות גורליץ, משושלתו התפצלו בין היתר: חסידות צאנז-ז'מיגראד, חסידות טשאקאווא וחסידות צאנז-קלויזנבורג.

בנו האחד עשר, אריה לייביש הלברשטאם. נפטר בגיל 7. בנו השנים עשר, רבי שלום אליעזר הלברשטאם, מייסד חסידות ראצפרט נרצח על ידי הנאצים בשואה.

בנו השלושה עשר, רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב, נרצח על ידי הנאצים בשואה.

חתניו

רבי משה אונגר מדומברובה, בעלה של מרים (בתו, השישית).

רבי אליעזר ירוחם בארון מקראקא. בנו של רבי ישראל יצחק מרדושיץ. בעלה של יוטא (בתו, השביעית).

הרב יצחק טוביה רובין מצאנז. בעלה של נחמה (בתו, התשיעית).

רבי אהרן הורוויץ מדז'יקוב-בייטש. בעלה של טילא (בתו, העשירית).

רבי אלעזר רוזנפלד מאושפיצין, בנו של רבי יהושע מקמינקא. בעלה של פראדיל (בתו, הארבע עשרה).

רבי בצלאל יהושע מושקוביץ מגלינא. בעלה של גיטשא (בתו, החמש עשרה).

כמו כן גידל את בתו החורגת, הינדא רחמה (בת אשתו רבקה והרב נפתלי צבי פרנס) שנישאה לרבי מאיר מלינסק. רבי מאיר גר אצלו לאחר חתונתו ושימש כדיין בבית דינו.

=====================================================================

Founder of dynasty:

The "Divrei Chaim" was a disciple of Rabbi Naftali of Ropshitz, who was a disciple of Rabbi Elimelech of Lizhensk, a disciple of the Maggid of Mezritch, the leading disciple of the Baal Shem Tov, the founder of Hasidism.

He had fourteen children, from his first and third wives:

  • Rebbezen Rachel Feige (his first wife) (Frenkel-Teomim) bore him 8? children: 5 sons and 3? daughters:

1. Reitze HALBERSTAM m. 1855 Rabbi Mordechai Dov TWERSKI (b. 20 Sep. 1839, d. 14 Sep. 1903) the Hornisteipler Rebbe.

2 .Miriam HALBERSTAM m. Moshe UNGER (buried Safed) son of R. Mordecai David of Dombrovo.

3. Yuta HALBERSTAM m. R. Eliezer Jercham BARON son of Israel Isaac son of R. Issachar Dov of Radewitz.

4. Rabbi Ezekial Shraga HALBERSTAM (b. 1813, d. 1896 Sieniawa), Rebbe of Shineva.

5. Rabbi David HALBERSTAM, the Chrzanow Rav (b. 1821, d. 1894 Keshaov), first married (1) Achsah.
Then remarried (2) Leah Zissah ZINZ.

6. Meir Nathan HALBERSTAM (d. Bobov) m. Beila HOROWITZ. Did not become a rebbe as he died during a plague in Sanz as a young man. (father of Rabbi Shlomo - the 1st Bobover).

7. Rabbi Aaron (Aharon) HALBERSTAM (b. 1824, d. 1903 Sanz) who succeeded his father as Rebbe of Sanz (Nowy Sącz). He married Channah Elke WEINBERGER.

8. Rabbi Baruch HALBERSTAM (b. 1826, d. 1906 Gorlice), the Rebbe of Gorlitz (Yiddish: גארליץ), first married Pesel TEITELBAUM (d. 1884). Then remarried (2) .. SHAPIRO. They had no children.

  • Rbzn. Rachel Halberstam (Unger), was the Divrei Chaim 3rd wife and bore him six? children: 2 sons: Shalom Eliezer and Yeshayahu, and 4? daughters:

9. Freidel HALBERSTAM m. Rabbi Eleazar Halevi ROSENFELD (b. 10 Apr. 1862 Kaminka), the son of Rabbi Yehoshua, the son of Rabbi Sholem.

10. Nechama HALBERSTAM m. Isaac Tuvia RUBIN of Sacz.

11. Gitche HALBERSTAM m. Bezalel Joshua MOSKOWITZ (d. 1910 Galina) son of R. Jehiel Michal of Glogow.

12. Tilly HALBERSTAM m. Aaron HOROWITZ (1840-1931).

13. Shalom Eliezer HALBERSTAM of Ratzfert (b. 1862, d. 1944 Rotsfurt) was murdered by the Nazis in the Holocaust; married his half niece Sara Miriam TWERSKI (1861-1942).

14. Isaac Isaiah HALBERSTAM of Czchów (Yiddish: טשחויוו Tshkhoiv) (b. 1864, d. 1943 Czchów), who was also murdered by the Nazis; .

(Wikipedia)

His first rabbinical position was in Rudnik.

In 1830 he was appointed as the town rabbi of Sanz, where he founded a Hasidic dynasty. He attracted many followers, and students, due to his piety and greatness. Sanz has been succeeded nowadays by the Sanz-Klausenberg and the Bobov Hasidic dynasties, among others.

His sons all became famous Rebbes (except for Myer Noson who predeceased him).

The Divrei Chaim died in Sanz, Austria-Hungary (now Poland) in 1876 (25 Nissan 5636 on the Hebrew calendar).

The Divrei Chaim was acclaimed by the leading rabbis of his generation as one of the foremost Talmudists and Kabbalistic authorities of his time, he received queries from Rabbis and communities from all over the world.

His responsa (שאלות ותשובות), as well as his Torah commentaries, published under the title Divrei Chaim, reflect his Torah greatness, his humility, and his compassionate nature. He was a champion of the poor and established many organizations to relieve them of their poverty. He was the first Honorary President of Kolel Chibat Yerushalayim. His compassion and generosity was legendary; he literally gave away everything he had for the needy; and went to sleep penniless.

During his 46 years as Rabbi of Sanz; that city was transformed into a vibrant center of Hasidism attracting tens of thousands of followers. Among his many disciples, are counted such leaders as Rabbi Zvi Hirsh Friedlander of Liska, the Tiferet Shlome of Radomsk, Rabbi Meir Horowitz of Dzhikov, and the Yetev Lev of Sighet. He studied with his brother-in-law Yosef Babad, author of the Minchat Chinuch.

------------------------------------------------------

Personal Biography.

From birth, Chaim was a sickly child. Once when he was brought o the Chozeh (Seer) of Lublin, the Sage prophesied a great future for the child and that he would be blessed with a long life. As he grew, he remained with a limp in one leg.

The son of R. Baruch Frankel-Teomim, R. Joshua Heschel of Komarno introduced Chaim to his father who chose him as a son-in-law through two of his daughters. However, initially the first daughter was reluctant to marry someone with a deformity. Chaim requested to speak to her alone in private. What was spoken remains a secret unto this day, but after that they were married and had eight children, and when she died he remarried her sister but they had no children.

In 1862 he married a third time to Rachel, daughter of R. Jehiel Zvi Ungar of Tarnow and had six more children.

Always ready to champion the needy, it is said that when he was already old, he once came across a weeping apple-vendor in the market place. She bemoaned the fact that no one came to buy, and if this continued she would be ruined. Thereupon the great Sage took her place and called out "Fine apples to buy". Within a short while the news spread across town so that all the apples were sold, the people considering it a great honor to buy from the revered and famous Rabbi.Recognized as the universal leader of Klal Yisroel in his generation, he was turned to by all to resolve all types of difficulties. He authored a book of halachic responsa as well as a Torah commentary and commentary on the Talmudic tractate Bava Metzia, all entitled "Divrei Chaim."Redundant, recently duplicated profile with no added information. Should not have been created in the first place. BETTER BE DELETED!!!


Redundant, recently duplicated profile with no added information, Should not have been creates in the first place. Better be eliminated!!!


Redundant, recently duplicated profile with no added information. Should not have been created in the first place. BETTER BE DELETED!!!

About רבי חיים האלברשטאם, דברי חיים - האדמו"ר מצאנז (עברית)

חיים הלברשטאם מצנז -מגדולי רבני החסידות - 1793 - 1876

ממשפחת רבנים נודעים. נולד בשנת תקנ"ג (1793) לאביו רבי אריה לייב, רבה של טריניגראד. היה חתנו של הגאון רבי ברוך פרנקיל-תאומים מלייפניק, מחבר הספר "ברוך טעם". לאחר מות אשת-נעוריו היה נשוי עוד שלש פעמים.

רבי חיים הצטיין בגאונותו וגדולי התורה הוקירוהו כיחיד בדור. ספרו "דברי חיים" שו"ת, על מס' גטין ומקואות וגם על התורה, הקנה לו שם עולם.

בשובו לגליציה מהישיבות הגדולות כאברך-עילוי התקרב לחסידות וביקר בחצרות צדיקים, ובתוכם גם אצל רבי ישראל מרוז'ין, בייחוד דבק ברבי נפתלי מרופשיץ.

ישב על כסא הרבנות בצנז ארבעים ושש שנה, שהפכה למרכז חסידי גדול, אליו נהרו רבבות חסידים ובתוכם תלמידיו המובהקים: רבי צבי הירש מליסקה, רבי שלמה מראדומסק, בעל "תפארת שלמה", בעל "ייטב לב" מסיגט, רבי אלעזר מקוזניץ, רבי מאיר מדזיקוב, בעל "אמרי נועם" ואחרים. סביבו התרכזו אנשי ההתלהבות החסידית, שלא סבלו כל חידוש וסטייה מהדרך המקובלת, והם שהביאו לידי מחלוקת גדולה והרת-תוצאות נגד בית רוז'ין אחר פטירת רבי ישראל, מחלוקת שנודעה בשם "מחלוקת צנז-סאדיגורה".

רבי חיים נפטר בצנז בהיותו בן 84 שנה ביום כ"ה ניסן תרל"ו (1876).

בניו נתפרסמו כצדיקים: רבי יחזקאל משיניווא, רבי מאיר נתן, חתנו של רבי אליעזר מדזיקוב, רבי ברוך מגורליץ, רבי דוד מקשאנוב, רבי אהרון, שמילא את מקומו בצנז, רבי שלום אליעזר מראצפרט, רבי ישעיה מטשחויב, גם שבע בנותיו נשאו לצדיקים מפורסמים.

מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב. מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

view all 28

Admor Chaim Halberstam, [Divrei Chaim, of Sanz]'s Timeline

1797
May 13, 1797
Tarnogrod, Poland
1813
1813
Tarnogród, Biłgoraj County, Lublin Voivodeship, Poland
1821
September 26, 1821
Sanz, Poland
1826
1826
Sanz, Poland
1827
1827
Sanz, Poland
1829
1829
Poland
1830
1830
- 1876
Age 32
Jewish Community of Sanz, Nowy Sącz (Sanz), Poland
1840
1840
Sanz, Poland
1854
November 5, 1854